Pagalba mokiniams ugdant ir stiprinant jų sveikatą.


Ligų ir traumų profilaktikos prevencija, pirmosios medicinos pagalbos teikimas.


Sveikatos stiprinimorenginių (paskaitų, pokalbių, diskusijų, viktorinų, konkursų, akcijų ir kt.)  organizavimas.


Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.


Konsultacijų teikimas: mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).


Aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.


Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse.

 

Skip to content