{joomplucat:306 limit=4|columns=1}{joomplucat:306 limit=4}{joomplucat:306 limit=4}

Kas tai? Ankstyvosios intervencijos programa – tai planingų ir sistemingų priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jauniems asmenimis. Šia programa siekiama ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

Kas organizuoja ir veda šią programą Jonavos rajone? Šios programos užsiėmimus organizuoja ir veda Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro bei Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai baigę teisės aktų nustatyta tvarka akredituotą mokymo programą.

Kam ji skirta ir kas joje gali dalyvauti? Jaunuoliams nuo 14 iki 21 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi.

Kas vyksta šios programos metu? Programą sudaro: pradinis pokalbis, 8 val. praktiniai užsiėmimai ir baigiamasis pokalbis. Praktinių užsiėmimų trukmė ir skaičius skirstomi atsižvelgiant į grupės dydį, poreikius bei kitas svarbias aplinkybes. Dalyvavimas nepertraukiamas ir registruojamas. Asmenims, dalyvavusiems ne trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti šią programą, gaunant individualią konsultaciją. Asmenims, dalyvavusiems trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti dalyvavimą programoje su vėliau sudaroma grupe. Programos pabaigoje išduodami pažymėjimai.

Kodėl jaunuoliams verta rinktis šią programą?

Užsiėmimų metu, jaunuoliai ne tik atliks įvairius pratimus, bet kartu ir įgaus daugiau žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas;

Jaunuoliai daugiau sužinos apie priklausomybių vystymąsi, pagrindinius veiksnius bei aspektus;

Jaunuoliai bus supažindinti su rizikos bei apsauginiais psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo veiksniais;

Jaunuoliai gaus praktinių patarimų, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir esant poreikiui, bus suteiktos tolimesnės pagalbos galimybės.

Kaip jaunuoliams patekti į programą? Dalyvių registraciją vykdo Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuras. Kontaktiniai duomenys:

El. paštu: info@jonavavsb.lt

Tel. nr. (8 349) 31064

Mob. 8 672 91761

Atkreipiame dėmesį – dalyvavimas nemokamas ir konfidencialus!

Skip to content